DyslexiJuristen
DyslexiJuristen
Jennie Kaisdotter

FALLIT MELLAN STOLARNA!!đŸ€ŹđŸ€ŹđŸ€Ź

Arg, besviken men mest argđŸ€Ź


Idag fick jag beslutet frÄn ,JO, Justitieombudsmannen. Deras uppgift Àr att granska myndigheterna och att de arbetar enligt de lagar och regler som vi har i Sverige.

Den 2 januari 2019 anmÀlde jag mig till Migrationsverket sÄsom ombud i migrationsverkets Àrende samt bifogade fullmakt som styrkte min behörighet att företrÀda min klient.

Anledningen till kontakt med Migrationsverket och den tjĂ€nsteman som handhaft Ă€rendet var flera, dels att beslutet fattat den 7 december 2018 framgick att sökanden har en tidsfrist om tre (3) veckor pĂ„ sig att klaga, för att den 14 december 2018 erhĂ„lla ett kontrollmeddelande som gav sökanden fem (5) veckor sĂ„ som tidsfrist att inkomma med överklagan. SĂ„ledes önskades ett förtydligande angĂ„ende datumet, dels efterfrĂ„gades att Migrationsverket skulle utge samtlig dokumentation, handlingar, tjĂ€nsteanteckningar i Ă€rendet. VarpĂ„ tjĂ€nstemannen besvarar e-postmeddelandet ” Hej! Sökandes ombud blev delgiven beslutet via mail den 8 december 2018. Med vĂ€nlig hĂ€lsning XX XX”.

MÀrk vÀl att handlÀggaren inte bemöter vare sig tidsfristen för att inkomma med överklagan eller förfrÄgan angÄende att utfÄ samtliga handlingar.

Emedan den 8 december 2018 inföll pÄ en lördag, anmÀrkte undertecknad pÄ att det var nÄgot udda att lÀmna ett negativt beslut via e-postmeddelande en lördag, samt att undertecknad Äterigen bad tjÀnstemannen om att uppmÀrksamma förfrÄgan angÄende att utfÄ samtliga handlingar, dokument, tjÀnsteanteckningar i Àrendet. TjÀnstemannen besvarade genom att endast bemöta att det negativa beslutet meddelandes en lördag emedan tjÀnstemannen arbetade övertid.

Vilket i sig besvarades genom att undertecknad önskade en bekrĂ€ftelse att tjĂ€nstemannen tagit del av förfrĂ„gan angĂ„ende att utge handlingarna i Ă€rendet. I tjĂ€nstemannens tredje (3) svar bekrĂ€ftade tjĂ€nstemannen att hon kan skicka samtliga handlingar men att detta kommer att göras under januari mĂ„nad, (och nu citerar undertecknad migrationsverkets tjĂ€nsteman e-postmeddelande) ”
eftersom att vi har mycket att göra.”

I tjÀnstemannens fjÀrde (4) e-postmeddelande till undertecknad bemöttes först tidsfristen angÄende nÀr i tiden överklagan ska ha inkommit.

UtgĂ„ngspunkten nĂ€r man begĂ€r att myndighet ska utge handlingar Ă€r att begĂ€ran ska hanteras skyndsamt. Att Migrationsverkets budget minskade med 11 procent jĂ€mfört med Ă„ret dessförinnan, eller att antalet medarbetade minskade med 2 000 anstĂ€llda Ă€r inget som ska ligga min klient till last. Enligt tidigare beslut JO fattat Ă€r att, myndigheter Ă€r skyldiga att dimensionera sina personalresurser och organisera sin verksamhet pĂ„ ett sĂ„dant sĂ€tt att de Ă€ven under perioder av hög arbetsbelastning kan behandla framstĂ€llningar om utlĂ€mnande av allmĂ€nna handlingar med tillrĂ€cklig skyndsamhet (se vidare JO 4209-09). DĂ€rutöver har JO tidigare i ett flertal beslut uttalat att besked i en utlĂ€mnandefrĂ„ga normalt bör lĂ€mnas samma dag som begĂ€ran gjort. NĂ„gon eller nĂ„gra dagars fördröjning kan dock godtas om en sĂ„dan fördröjning Ă€r nödvĂ€ndig för att myndigheten ska kunna ta stĂ€llning till om den efterfrĂ„gade handlingen Ă€r allmĂ€n och offentlig. DĂ€rtill kan ett visst dröjsmĂ„l accepteras om framstĂ€llningen avser eller fordrar genomgĂ„ng av ett omfattande material (se vidare dels JO 4209-09, dels JO 5308-11), vilket dock inte Ă€r fallet i förevarande Ă€rende.

Min klient Àr av uppfattningen att det inte föreligger nÄgra skÀl som kan motivera en fördröjning av utlÀmnandet.

VÀnligen uppmÀrksamma att handlingarna efterfrÄgades samt efterfrÄgan bekrÀftades av tjÀnstemannen pÄ Migrationsverket den 2 januari 2019, dryga 5 veckor senare mottog jag de efterfrÄgade dokumenten.

Min klient pÄstod att tjÀnstemannen pÄ Migrationsverket inte har iakttagit det skyndsamhetskrav och dÀrmed inte efterföljt dels tryckfrihetsförordningen, dels offentlighetsprincipen, samt ytterst och Àn mer viktigare Äsidosatt partsinsynen. DÀrmed har Migrationsverket och ytterst tjÀnstemannen eftersatt rÀttssÀkerheten.

Det ovan anförda hÄller inte JO med om.

De anser att det som kommit fram inte ger tillrĂ€cklig anledning till nĂ„gon ytterligare Ă„tgĂ€rd eller nĂ„got uttalande frĂ„n JO’s sida. Det som framkommit i Ă€rendet Ă€r utöver vĂ„r anmĂ€lan, ett telefonsamtal med den aktuella handlĂ€ggaren pĂ„ Migrationsverket. DĂ€r handlĂ€ggaren uppger att jag inte fĂ„tt ta del av de aktuella handlingarna, men att handlĂ€ggaren endast arbetar tvĂ„ dagar per vecka och hade inte tid att hantera begĂ€ran omedelbart. DĂ€refter av förbiseende och pĂ„ grund av hög arbetsbelastning fallit mellan stolarna.

Kan bara konstatera att jag Ă€r djupt besviken och ska vara det resten av dagen för att samla ny kraft att slĂ„ss medđŸ‘ŠđŸ»âš–ïžâœđŸ»đŸ‘©đŸ»â€đŸ’»đŸ‘©đŸ»â€âš–ïž


#negativt
#beslut
#myndigheter
#besviken
#fallitmellanstolarna
#jo
#juridikGillar

Kommentarer